- poskytne Vám informace o rozložení svalů a tuků a vzájemné vyváženosti jednotlivých částí těla

- zjistíte, s jakou efektivitou pracuje váš metabolismus a tudíž si budete moci odvodit, jak si do budoucna počínat při jídelních zvyklostech a pohybové aktivitě

- procento tělesné vody vám zase řekne, zda netrpíte spíše otoky, než „kily navíc“ nebo zda vašemu tělu naopak tělesná voda chybí

 

Co vše je možné změřit pomocí In Body:

 

Určení obezity

Přístroj Vás zváží a ze zadané výšky, věku a pohlaví vypočte:

  1. BMI (Body Mass Index): jeho hodnota ukazuje, zda je vaše hmotnost přiměřená k výšce vašeho těla a věku (avšak tento parametr není vhodný pro všechny osoby, mnohem důležitější je znát poměr tukové hmoty ku hmotě aktivní neboli svalové a také obsah vody v těle).

  2. Procento tělesného tuku (PBF): množství vašeho celkového tuku - podkožního i meziorgánového v procentech.

  3. Poměr objemu boků a pasu (WHR): hodnotí riziko spojené s rozložením tuku nacházejícím se v centrální části těla, které je spojené zejména s kardiovaskulárními chorobami. Tento poměr nám pomáhá osoby rozdělit na osoby s postavou typu "jablíčko" či "hruštička".

  4. Minimální kalorická potřeba těla (BMR): množství energie v kaloriích, které vaše tělo potřebuje každých 24 hodin pro pouhé zajištění základních životních funkcí jako je dýchání nebo oběh krve (tzn. není zde započtená energie potřebná na vykonávání ostatních aktivit, jako je chůze, hovor, sport...). Hodnota bazálního metabolismu u zdravého člověka tvoří kolem 70% celkové energetické potřeby a stoupá s množstvím svalové tkáně. Funguje to tedy tak, že čím více aktivní svalové hmoty máte, tím lépe vaše tělo spotřebovává energii přijatou potravou.

Složení těla

- kolik kg z vaší celkové hmotnosti tvoří svalová tkáň, tuková tkáň a voda

- vedle každé hodnoty je zobrazen i referenční interval, neboli rozmezí, ve kterém by se měla vaše hodnota nacházet pro každou veličinu

Rozložení svalů a tuků v těle

- informace o tom, jakým množstvím v kilogramech svalů a tuků jsou tvořeny jednotlivé části vašeho těla.

- zjistíte, zda jsou vaše končetiny a horní i dolní část těla rovnoměrně zformovány

- přístroj navíc vyhodnotí, kolik kilogramů svalů a tuků by pro vás bylo vhodné přibrat či zredukovat

Návrh cvičebního plánu

- jsou vám navrženy pohybové aktivity s výpočtem spotřebované enegie za jednotku času přímo pro vaši osobu

- je vám doporučen vhodný stravovací režim

pageimage